ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ
Име Декларация
ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ КАРАДЖОВ - председател Декларация по чл. 12, т. 2
ВЕСЕЛИН ЦЕНОВ ЦЕЛКОВ - член Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 2
ВЕСЕЛИН ЦЕНОВ ЦЕЛКОВ - член
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАТЕВА - член Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 2
ЦАНКО ВЪЛКОВ ЦАНКОВ - член Декларация по чл. 12, т. 2
ЦВЕТЕЛИН НИКОЛОВ СОФРОНИЕВ - член Декларация по чл. 12, т. 2