ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ


Име Декларация
КАРИНА ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА-ГАНОЗОВА - председател Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
АНГЕЛ АТАНАСОВ ДЖАЛЪЗОВ - зам.-председател Декларация по чл. 12, т. 2
БОРИСЛАВ АТАНАСОВ БОГОЕВ - зам.-председател Декларация по чл. 12, т. 2
НИКОЛАЙ ИСАЕВ ПОПОВ - зам.-председател Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН-ГУРИ - зам.-председател Декларация по чл. 12, т. 2
АНТОНИЯ ПЕТКОВА ГИНЕВА - член Декларация по чл. 12, т. 2
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ САВОВ - член Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3