ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИИме Декларация
БЛАГОВЕСТ АНАСТАСОВ ПУНЕВ - съдия Декларация по чл. 12, т. 2
БОРИС ВЛАДИМИРОВ ВЕЛЧЕВ - съдия Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ СЛАВОВ - съдия Декларация по чл. 12, т. 2
ГЕОРГИ БОГОМИЛОВ АНГЕЛОВ - съдия Декларация по чл. 12, т. 2
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКАНОВ - съдия Декларация по чл. 12, т. 2
ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ТОКУШЕВ - съдия Декларация по чл. 12, т. 2
ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ТАНЧЕВ - съдия Декларация по чл. 12, т. 2
ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДРУМЕВА - съдия Декларация по чл. 12, т. 2
КЕТИ МЕТОДИЕВА МАРКОВА - съдия Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ ПЕНЧЕВ - съдия Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
КРАСЕН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ - съдия Декларация по чл. 12, т. 2
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ КИРОВ - съдия Декларация по чл. 12, т. 2
РУМЕН ХРИСТОВ НЕНКОВ - съдия Декларация по чл. 12, т. 2
СТЕФКА САВОВА СТОЕВА - съдия Декларация по чл. 12, т. 2
ТАНЯ ИВАНОВА РАЙКОВСКА - съдия Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ЦАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА-ЦАНКОВА - съдия Декларация по чл. 12, т. 2