ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Име Декларация
ЕВТИМ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ - председател Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
АЙРУШ ИБРАХИМ ХАДЖИ - зам.-председател Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА - секретар Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
АПОСТОЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
БОРИС СРЕБРОВ МИХАЙЛОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ГЕОРГИ ВЪЛЧИНОВ ПАНГАРОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА БОНЧЕВА - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ИВАНКА ЖЕКОВА ВИТАНОВА - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ОРХАН АХМЕДОВ ИСМАИЛОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3