ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ


Име Декларация
ВАНЯ ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА - председател Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
ИВАН КУНЧЕВ МАВРОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ОГНЯН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
СИМЕОН ПЪРВАНОВ МИЛЕВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ТОДОР ДИМИТРОВ ШОПОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ХРИСТО РАШКОВ МАВРУДИЕВ - член Декларация по чл. 12, т. 2