ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ
Име Декларация
ЮЛИЯ РАЧЕВА НЕНКОВА - председател Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 2
ДИМИТЪР ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 2
ОРЛИН ВИЛХЕЛМ ИВАНОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
РУСИ ИВАНОВ СТАТКОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
СЕВДЖАН МУСТАФОВ СЪДКЪЕВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2