ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ
Име Декларация
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ - председател Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
АЛЕКСАНДЪР ЯНАКИЕВ ЙОРДАНОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ВЛАДКО ГЕНЧОВ ВЛАДИМИРОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
ГЕОРГИ ТОНЕВ ЗЛАТЕВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3
Декларация по чл. 12, т. 3
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 4
ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ХАРИТОНОВА - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
РЕМЗИ ДОРМУШ ОСМАН - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
СВЕТЛА ПЕТРОВА ТОДОРОВА - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2