ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ
Име Декларация
ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ТОЧКОВА - главен инспектор Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
АЛЕКСАНДЪР БОЖИДАРОВ МУМДЖИЕВ - инспектор Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ГЕНАДИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ - инспектор Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ИГНАТ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ - инспектор Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ЛИДИЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА - инспектор Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ЛЮБКА ДИМИТРОВА КАБЗИМАЛСКА - инспектор Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ КРУМОВ - инспектор Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
МАРИЯ ГОСПОДИНОВА НЕЙКОВА - инспектор Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
СТЕФКА СТАНЕВА МУЛЯЧКА - инспектор Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА НИНОВА - инспектор Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ЮРИЙ ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ - инспектор Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3