ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ


Име Декларация
ДИМИТЪР БОРИСОВ РАДЕВ - управител Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ДИМИТЪР ИВАНОВ КОСТОВ - подуправител Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 2
КАЛИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ - подуправител Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 2
НИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА - подуправител Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ЛЕНА МИНКОВА РУСЕНОВА - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
ПЕНКА ПЕТКОВА КРАТУНОВА - член Декларация по чл. 12, т. 2
СТАТИ ВАСИЛЕВ СТАТЕВ - член Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2