Избери видео плеър
Пленарни заседания
Заседания от комисии
Пряко предаване на заседание на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите – 25/10/2018, 14:30

Пряко предаване на заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – 24/10/2018, 15:30

Видео
Информация
Тук можете да наблюдавате на живо пленарните заседания на Народното събрание. Те се провеждат в сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 14.00 часа. По решение на Народното събрание заседанията могат да бъдат удължавани.