Заседания
Комисия по здравеопазването
18/07/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
Комисия по здравеопазването ще проведе извънредно заседание на 18.07.2018 г., /сряда/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проверка на представените документи за допускане на предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса до изслушване в Комисията по здравеопазването съгласно Раздел IV, т. 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, приети с решение на Народното събрание на 27 юни 2018 г. (обн. ДВ, бр. 54 от 2018 г.).

2. Изслушване на допуснатия кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса по реда на Раздел V от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, приети с решение на Народното събрание на 27 юни 2018 г. (обн. ДВ, бр. 54 от 2018 г.).

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
Форма за търсене
Ключова дума

2018

Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми