Кандидати
Име Входящ номер Дата Вносител
Антон Томов Славчев 820-00-6 22/03/2018 Пламен Георгиев-председател на КПКОНПИ
Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова 820-00-7 22/03/2018 Пламен Георгиев-председател на КПКОНПИ
Пламен Любенов Йоцов 820-00-9 22/03/2018 Пламен Георгиев-председател на КПКОНПИ
Силвия Русанова Къдрева 820-00-8 22/03/2018 Пламен Георгиев-председател на КПКОНПИ
Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми