Заседания
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
24/04/2018, 13:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1.Изслушване на кандидатите за длъжността заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Форма за търсене
Ключова дума
Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми