Кандидати
Име Входящ номер Дата Вносител
Ваня Донева Георгиева 820-00-18 02/07/2018 Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Ирена Милчева Михайлова 820-00-18 02/07/2018 Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Радослав Христов Йорданов 820-00-18 02/07/2018 Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Стефан Александров Белчев 820-00-18 02/07/2018 Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми