Новини
Изслушване на кандидатите за Председател и членове на Фискалния съвет
03/10/2015
Изслушването на кандидатите за Председател и членове на Фискалния съвет ще се проведе на заседание на Комисията по бюджет и финанси на 3 ноември 2015 г. (вторник), от 14.00 часа, зала 134, пл. „Княз Александър І
Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми