Заседания
Комисия по икономическа политика и туризъм
22/06/2016, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ИЗТОК"
1. Изслушване на кандидатите за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.

Заседанието ще се излъчва в реално време чрез Интернет страницата на Народното събрание.
    Форма за търсене
    Ключова дума
    Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми