Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
  • Дата на раждане : 18/01/1955 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: anna.yaneva@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 29/06/2012
Група за приятелство България - Израел
зам.-председател 23/10/2009 - 29/06/2012
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
27/11/2009
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на приватизацията на "Булгартабак" Холдинг АД.
Отговорено в зала на 27/11/2009.
05/02/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на оперативна програма "Конкурентоспособност".
Отговорено в зала на 05/02/2010.
05/03/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно незаконен внос на цигари "Виктори" на Пристанище Варна.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
23/04/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството за насърчаване на инвестициите.
Отговорено в зала на 23/04/2010.
28/05/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно медицински изделия и помощни средства за хората с увреждания.
Отговорено в зала на 28/05/2010.
11/06/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на Оперативна програма "Конкурентноспособност".
Отговорено в зала на 11/06/2010.
16/07/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно усвояване на средствата по ОП "Конкурентноспособност".
Писмен отговор на 16/07/2010.
03/09/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно постигнатите договорености по цената на природния газ.
Отговорено в зала на 03/09/2010.
10/09/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно закриване на държавен балет "Арабеск".
Отговорено в зала на 10/09/2010.
30/07/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно жалба на ЕТ "Свилен Кръстев" -Враца.
Писмен отговор на 30/07/2010.
15/10/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно крепостта Кокалянски "Урвич".
Писмен отговор на 15/10/2010.
03/12/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност".
Писмен отговор на 03/12/2010.
03/12/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на програма по политиката "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност".
Писмен отговор на 03/12/2010.
27/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно осигуряване на кадри в здравеопазването.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
Писмен отговор на 13/05/2011.
20/05/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на природния газ по време на управлението на ГЕРБ.
Отговорено в зала на 20/05/2011.
03/06/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно издаване на документ за самоличност.
Отговорено в зала на 03/06/2011.
27/05/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно издаване на документ за самоличност.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
24/06/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно становището на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за приватизацията на Булгартабак Холдинг.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
24/06/2011
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно тревожния срив в позициите на България в сферата на конкурентоспособността.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
24/06/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно структурни промени в системата на здравеопазването.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
01/07/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно задълженията на държавата към бизнеса.
Отговорено в зала на 01/07/2011.
15/07/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
Писмен отговор на 15/07/2011.
22/07/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнението на Оперативна програма "Развитието на конкурентоспособността на българската икономика" - приоритетни оси І и ІІ.
Писмен отговор на 22/07/2011.
02/09/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно проекта на правилник за дейността на Националния център по обществено здраве и анализи.
Отговорено в зала на 02/09/2011.
15/07/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно приватизацията на "Булгартабак холдинг" АД.
Отговорено в зала на 15/07/2011.
09/09/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно дарение на 236 автомобила "Опел Астра" на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 09/09/2011.
02/12/2011
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката за привличане на чуждестранни инвестиции.
Отговорено в зала на 02/12/2011.
02/12/2011
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката за подпомагане на фирми.
Отговорено в зала на 02/12/2011.
13/01/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно оттеглянето на големи немски инвеститори от България.
Отговорено в зала на 13/01/2012.
03/02/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно аварията на основен водопровод в гр. София.
Писмен отговор на 03/02/2012.
24/02/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно средствата в Държавния фонд за гарантиране и устойчивост на държавната пенсионна система.
Писмен отговор на 24/02/2012.
06/04/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
Отговорено в зала на 06/04/2012.
08/06/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
Писмен отговор на 08/06/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС