Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
  • Дата на раждане : 05/07/1952 Бургас, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: rumen.ovcharov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
зам.-председател 29/07/2009 - 10/12/2009
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
член 10/12/2009 - 09/06/2010
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
зам.-председател 09/06/2010 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Русия
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/06/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно износа на електроенергия.
Писмен отговор на 04/06/2010.
21/05/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно провежданата политика за повишаване на приходите от продажба на електроенергия от АЕЦ "Козлодуй".
Отговорено в зала на 21/05/2010.
04/06/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно приходите от продажба на електрическа енергия от АЕЦ "Козлодуй".
Отговорено в зала на 04/06/2010.
11/06/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно противоречиви твърдения за приходите от продажби на ел.енергия и ценовите равнища, на които АЕЦ "Козлодуй" реализира произведената ел.енергия.
Отговорено в зала на 11/06/2010.
25/06/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно кадровата политика на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Отговорено в зала на 25/06/2010.
03/09/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно резултатите от преговорите по проекта "Южен поток".
Отговорено в зала на 03/09/2010.
03/09/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно доставки на природен газ за България.
Отговорено в зала на 03/09/2010.
15/10/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно крепостта Кокалянски "Урвич".
Писмен отговор на 15/10/2010.
29/10/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедура за възлагане на обществена поръчка.
Отговорено в зала на 29/10/2010.
21/01/2011
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и правителството за недопускане на сривове в електроснабдяването.
Отговорено в зала на 21/01/2011.
24/06/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно становището на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за приватизацията на Булгартабак Холдинг.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
03/06/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно приватизацията на Булгартабак Холдинг.
Отговорено в зала на 03/06/2011.
09/12/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позиция на Република България по преразглеждане на Директива 2001/37/ЕО за тютюневите изделия, касаеща производството, представянето и продажбата на тютюневите изделия.
Писмен отговор на 09/12/2011.
06/04/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно оценка на целесъобразността и икономическата ефективност от изграждането на АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 06/04/2012.
06/04/2012
Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно стратегията на правителството за развитие на ядрената енергетика в България.
Отговорено в зала на 06/04/2012.
20/07/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно намеренията за намаляване на акцизите.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
20/07/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно членството на България в ERM-ІІ.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
22/06/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно реализация на АЕЦ "Белене" като частен проект.
Отговорено в зала на 22/06/2012.
22/06/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно официално предложение на правителството към "Росатом" да вземе участие в изграждането на седми енергоблок в АЕЦ "Козлодуй".
Отговорено в зала на 22/06/2012.
20/07/2012
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на правителството по управлението на външния дълг на страната.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
21/09/2012
Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството за развитие на ядрената енергетика в България.
Отговорено в зала на 21/09/2012.
30/11/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството за финансовата стабилизация на АЕЦ "Козлодуй", с оглед на предстоящите разходи за програмата за удължаване на ресурсите на V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй".
Отговорено в зала на 30/11/2012.
30/11/2012
Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно кадровата политика в АЕЦ "Козлодуй".
Отговорено в зала на 30/11/2012.
07/12/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно подписаното окончателно инвестиционно решение за изграждане на българската част от газопровода "Южен поток".
Писмен отговор на 07/12/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС