Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
  • Дата на раждане : 03/11/1957 Силистра, България
  • Професия: историк;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Синята коалиция" 6.76%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 37 НС; 38 НС; 40 НС;
  • E-mail: veselin.metodiev@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 29/07/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/10/2009
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно отказа на Сметната палата да завери финансовия отчет на Министерския съвет за 2008 г.
Отговорено в зала на 16/10/2009.
23/04/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно ремонт на Софийска духовна семинария "Св. Иван Рилски" по проект "Красива България".
Писмен отговор на 23/04/2010.
20/05/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно дейността на Селскостопанската академия.
Отговорено в зала на 20/05/2011.
15/04/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно функционирането и финансовото обезпечаване на професионално обучение "Аз мога" в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Отговорено в зала на 15/04/2011.
13/05/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно случай на политическа пропаганда в столично училище.
Писмен отговор на 13/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно осигуряване на гориво за отопление за учебната 2010/2011 г. и останали количества за следващия отоплителен сезон.
Писмен отговор на 13/05/2011.
04/11/2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно разходите, направени за изграждане на националната пътна мрежа през 2009, 2010 и 2011 г. и предвидените за това средства през следващата 2012 г.
Писмен отговор на 04/11/2011.
04/11/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разходите, направени за изграждане на националната пътна мрежа през 2009, 2010 и 2011 г. и предвидените за това средства през следващата 2012 г.
Писмен отговор на 04/11/2011.
09/12/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно промяна на Наредба № 6/10.08.2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години.
Писмен отговор на 09/12/2011.
14/09/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансова ревизия на Главното Мюфтийство.
Писмен отговор на 14/09/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС