Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
  • Дата на раждане : 13/04/1977 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Синята коалиция" 6.76%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: dimitrovmartin@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Австралия
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Естония
председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/09/2009
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно поправяне на щети, нанесени на българската държава от бившия министър-председател Симеон Сакскобургготски.
Отговорено в зала на 11/09/2009.
11/12/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно нотификация на държавната помощ № 607/2008- намаляване на облагането на биогоривата.
Отговорено в зала на 11/12/2009.
29/01/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно свързване на ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" /преди ТЕЦ "Марица Изток 1"/ с електроенергийната система.
Отговорено в зала на 29/01/2010.
29/01/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно употреба на биодизел и биоетанол и смесването им с минерални горива.
Отговорено в зала на 29/01/2010.
15/01/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно "Временно спиране" на проекти за производство на електричество от възобновяеми енергийни източници.
Отговорено в зала на 15/01/2010.
26/02/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно експлоатационен период на V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй".
Отговорено в зала на 26/02/2010.
26/02/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно газови връзки с Румъния и Гърция.
Отговорено в зала на 26/02/2010.
12/02/2010
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно краен срок за пререгистрация на търговски дружества.
Отговорено в зала на 12/02/2010.
26/02/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно национален план за развитие на възобновяемите енергийни източници.
Отговорено в зала на 26/02/2010.
26/02/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно позиция по финансирането на проекта за АЕЦ"Белене".
Отговорено в зала на 26/02/2010.
19/03/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълненията на препоръките на Сметната палата след одит на Програма "Ефективно използване на енергията и енергийните ресурси" за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2008 г., и изготвен доклад на основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, приет от Сметната палата с решение № 149/15.07.2009 г..
Отговорено в зала на 19/03/2010.
26/03/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно указание на НАП № 24-00-7/25 февруари 2010 г. относно дължими задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл.4,ал.1,т.7 от Кодекса за социално осигуряване.
Писмен отговор на 26/03/2010.
03/09/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно удължаване на лицензите за експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй".
Отговорено в зала на 03/09/2010.
03/12/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно защитата на националните интереси при проучването и реализацията на проект "Южен поток" за транзит на природен газ през Черно море и територията на България за трети страни.
Писмен отговор на 03/12/2010.
26/11/2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно изпълнение на законодателството на Европейския съюз в документите на проекта "Южен поток".
Отговорено в зала на 26/11/2010.
22/07/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наличие на изоставане на строителството на Лот 4 на АМ "Тракия" и увеличение на разходите за обекта над договорената цена за Лот 4.
Отговорено в зала на 22/07/2011.
13/01/2012
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно позицията на България във връзка с проект на акт на 26 страни-членки от Европейския съюз, и приемането на фискални правила.
Отговорено в зала на 13/01/2012.
06/04/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно международен договор АСТА - "Търговско споразумение за борба с фалшифицирането".
Отговорено в зала на 06/04/2012.
06/04/2012
Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната.
Отговорено в зала на 06/04/2012.
10/02/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г. извън основните трудови възнаграждения.
Писмен отговор на 10/02/2012.
10/02/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г., извън основните трудови възнаграждения.
Писмен отговор на 10/02/2012.
10/02/2012
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно намеренията на правителството да реализира в политиката си координация по въпросите на данъчното облагане.
Отговорено в зала на 10/02/2012.
06/04/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно възможността руската част от газопреносната мрежа за доставки на газ за България да може да бъде ползвана от трети страни за доставка.
Отговорено в зала на 06/04/2012.
09/03/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно несъответствие в информацията за бонусите, изплатени в МВР.
Писмен отговор на 09/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно необходимостта от финансиране на дефицита в държавния бюджет 2012 г. и плащанията по държавния дълг през януари 2013 г.
Отговорено в зала на 09/03/2012.
04/05/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно сериозните загуби на България от активното управление на външния дълг от правителството на НДСВ и ДПС.
Отговорено в зала на 04/05/2012.
27/07/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно допустимото превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол.
Отговорено в зала на 27/07/2012.
08/06/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно условията, предявени от Русия за прекратяване на АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 08/06/2012.
08/06/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно направени финансови разходи за АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 08/06/2012.
18/05/2012
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно намеренията на правителството за закупуване на софтуер от "Майкрософт".
Писмен отговор на 18/05/2012.
01/06/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно задълженията на държавата, общините и предприятията с държавно или общинско участие.
Писмен отговор на 01/06/2012.
21/09/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия.
Отговорено в зала на 21/09/2012.
21/09/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно поисканите един млрд. евро от "Атомстройекспорт" компенсации за АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 21/09/2012.
16/11/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно прекратяване на договора за изграждане на АЕЦ "Белене".
Писмен отговор на 16/11/2012.
21/12/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно строителство на високоволтов далекопровод 400 кV АЕЦ "Белене" - подстанция "Царевец".
Отговорено в зала на 21/12/2012.
25/01/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно висящи процедури по отчуждаване на земи в защитени територии в землището на гр. Несебър /м."Кокала" и съседни/, изключени от горския фонд и в процедура по отчуждаване без търг или конкурс, по реда чл. 14 от отменения Закон за горите и във вр. с § 5 и по реда чл. 79 от действащия Закон за горите.
Отговорено в зала на 25/01/2013.
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно вписването на самостоятелни обекти от Държавната комисия по стоковите борси и тържища.
Писмен отговор на .
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС