Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
 • Дата на раждане : 17/07/1977 София, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;руски;испански;италиански;
 • Избран(а) с политическа сила: Партия "Атака" 9.36%;
 • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: kamen.petkov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Независими
  член 10/12/2010 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Мексико
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Молдова
  председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  08/04/2011
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно наемната практика на Министерството на правосъдието.
  Отговорено в зала на 08/04/2011.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС