Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ
  • Дата на раждане : 05/03/1972 Бургас, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Партия "Атака" 9.36%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: pehlivanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
09/10/2009
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно убийство в село Литаково, община Ботевград.
Отговорено в зала на 09/10/2009.
06/11/2009
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изготвяне и одобряване на Национална устройствена схема на България.
Отговорено в зала на 06/11/2009.
06/11/2009
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно отпускане на 5 000 000 лева на община Пловдив от Министерския съвет.
Отговорено в зала на 06/11/2009.
06/11/2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно процедурата по издаване на Разрешение за ползване на Екологичен завод за преработка на отпадъци край с. Шишманци, Пловдивска област.
Отговорено в зала на 06/11/2009.
04/12/2009
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагане на Закона за управление на етажната собственост.
Отговорено в зала на 04/12/2009.
15/01/2010
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагане на изискване за осигуряване на български работници при изпълнението на обект "Автомагистрала Тракия /А-4/ Оризово - Бургас, участък Лот 2 "Стара Загора - Нова Загора", от км 210+100 до км 241+900".
Отговорено в зала на 15/01/2010.
16/04/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно структурни промени в ДНСК.
Писмен отговор на 16/04/2010.
21/05/2010
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно стартиране на работата по изготвяне на Национална комплексна устройствена схема.
Писмен отговор на 21/05/2010.
08/10/2010
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагане на Закона за управление на етажната собственост.
Отговорено в зала на 08/10/2010.
12/11/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изготвяне на Национална комплексна устройствена схема.
Отговорено в зала на 12/11/2010.
15/04/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно подадени от общините справки за регистрацията на етажната собственост.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
13/05/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно стратегия на Министерския съвет за управление на държавните имоти.
Писмен отговор на 13/05/2011.
20/05/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно стратегия на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитие на находищата от минерална вода на територията на Република България.
Отговорено в зала на 20/05/2011.
08/07/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Национална комплексна устройствена схема на Република България.
Отговорено в зала на 08/07/2011.
08/07/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно оперативна програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради.
Отговорено в зала на 08/07/2011.
08/07/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обновяване на многофамилни жилищни сгради, Оперативна програма "Регионално развитие" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Отговорено в зала на 08/07/2011.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС