Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
  • Дата на раждане : 22/07/1957 Стара Загора, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: evgeniy.zhelev@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
зам.-председател 29/07/2009 - 10/12/2009
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
зам.-председател 09/06/2010 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Мексико
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
15/01/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно обгазяване на град Стара Загора с азотни оксиди.
Отговорено в зала на 15/01/2010.
28/05/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно поети ангажименти, съгласно Закона за здравното осигуряване.
Отговорено в зала на 28/05/2010.
11/06/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно преустановяване на работата на радиопредаватели "Стара Загора 1" и "Стара Загора 2" на средни вълни.
Отговорено в зала на 11/06/2010.
02/07/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно възможността за продължаване на националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" след 01.07.2010 г..
Писмен отговор на 02/07/2010.
29/10/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно остойностяване и заплащане на медицинската помощ в Република България.
Отговорено в зала на 29/10/2010.
05/11/2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно функционирането на позитронно-емисонния томограф в Университетска болница "Св. Марина" - Варна.
Отговорено в зала на 05/11/2010.
03/12/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на необходими финансови средства за довършването на обект "Дом за стари хора" - гр. Гурково по микропроекти 1054, 1624 и 1830 в три етапа от Министерството на труда и социалната политика - "Социално инвестиционен фонд".
Отговорено в зала на 03/12/2010.
21/01/2011
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно присъединяване на ТЕЦ АЕS - Гълъбово към енергийната система.
Отговорено в зала на 21/01/2011.
18/03/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно реализация на програма "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения", чиито бенефициент е Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 18/03/2011.
25/02/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно въвеждане в действие на "Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34".
Писмен отговор на 25/02/2011.
11/03/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно прогнозни стойности за дейностите за болнична помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ в изпълнение на чл. 5 от ЗБНЗОК за 2011 г.
Писмен отговор на 11/03/2011.
15/04/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно снабдяването с лекарства за онкоболни.
Писмен отговор на 15/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно действия на Министерството на вътрешните работи спрямо криминално проявени лица.
Писмен отговор на 15/04/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно снабдяването с медикаменти по Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 13/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно проведени тръжни процедури за 2010 г. по Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 13/05/2011.
03/06/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно обезщетение на жителите на с. Бели Бряг при изкупуването на имотите им за нуждите на "Мини Марица изток" ЕАД.
Писмен отговор на 03/06/2011.
27/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно снабдяване с лекарствени продукти за онкоболни от страна на НЗОК.
Писмен отговор на 27/05/2011.
24/06/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно лечението на деца в чужбина.
Писмен отговор на 24/06/2011.
15/07/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на лечебните заведения към 30.06.2011 г.
Писмен отговор на 15/07/2011.
15/07/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изпълнението на бюджета на НЗОК за 2011 г. към 30.06.2011 г..
Писмен отговор на 15/07/2011.
02/09/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на държавната психиатрична болница "Георги Кисьов", гр. Раднево.
Писмен отговор на 02/09/2011.
02/09/2011
Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването в областта на трансплантациите.
Отговорено в зала на 02/09/2011.
30/09/2011
Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването по изпълнение на проекти, финансирани от европейските фондове.
Отговорено в зала на 30/09/2011.
30/09/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно помощи, дарения и безвъзмездно получени суми от РДВР - Стара Загора.
Писмен отговор на 30/09/2011.
11/11/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството по отношение на привличане на чужди инвестиции.
Отговорено в зала на 11/11/2011.
25/11/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно разходване на финансови средства от НЗОК за медикаменти за домашно лечение.
Писмен отговор на 25/11/2011.
18/11/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно обгазяване на гр. Гълъбово с емисии от серен диоксид.
Отговорено в зала на 18/11/2011.
18/11/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно перспективите за развитие на държавните лечебни заведения в гр. Стара Загора.
Отговорено в зала на 18/11/2011.
25/11/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предстоящо спиране на пътнически влакове, които преминават през област Стара Загара.
Отговорено в зала на 25/11/2011.
09/12/2011
Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно решаване на проблемите в спешната медицинска помощ.
Отговорено в зала на 09/12/2011.
13/01/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно поредното обгазяване на гр. Гълъбово със серен диоксид.
Писмен отговор на 13/01/2012.
20/01/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно преструктурирането в жп сектора и спирането на влакове, минаващи през обл. Стара Загора.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
17/02/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансиране на общински болници през 2012 г.
Отговорено в зала на 17/02/2012.
10/02/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно бъдещето на гара Николаево, обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 10/02/2012.
17/02/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътната настилка в отделни участъци на магистрала "Тракия".
Писмен отговор на 17/02/2012.
10/02/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно напускането на медицински специалисти от страната.
Писмен отговор на 10/02/2012.
17/02/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възможност за подпомагане на земеделски производители.
Писмен отговор на 17/02/2012.
24/02/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно броя на дипломираните лекари през последните години.
Писмен отговор на 24/02/2012.
09/03/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно броя на дипломираните лекари през последните години.
Писмен отговор на 09/03/2012.
01/06/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад.
Отговорено в зала на 01/06/2012.
30/03/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за стимулирането на заетите в сектора през 2010 и 2011 г.
Отговорено в зала на 30/03/2012.
08/06/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването.
Писмен отговор на 08/06/2012.
01/06/2012
Питане към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната.
Отговорено в зала на 01/06/2012.
04/05/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно дърводобива в България и цените на дървения материал.
Писмен отговор на 04/05/2012.
13/07/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно перспективите за развитие на летище Стара Загора.
Отговорено в зала на 13/07/2012.
13/07/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на лечебните заведения.
Писмен отговор на 13/07/2012.
27/07/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно ангажименти на Министерството на здравеопазването по Закона за ветераните от войните.
Отговорено в зала на 27/07/2012.
20/07/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на Закона за ветераните от войните.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
19/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка.
Отговорено в зала на 19/10/2012.
28/09/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно изпълнение на Меморандум за разбирателство относно изпълнение на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство между Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия от една страна и Република България, и отделно между Кралство Норвегия и Република България за периода 2009 - 2014 г.
Писмен отговор на 28/09/2012.
05/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
Писмен отговор на 05/10/2012.
19/10/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно забавяне на субсидии по бюджета на Република България.
Писмен отговор на 19/10/2012.
19/10/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно забавяне изплащането на заплати в ДП "Транспортно строителство и възстановяване".
Писмен отговор на 19/10/2012.
11/01/2013
Питане към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването.
Отговорено в зала на 11/01/2013.
19/10/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно изпълнението на бюджета на НЗОК.
Писмен отговор на 19/10/2012.
12/10/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на лечебните заведения към 30.09.2012 г.
Писмен отговор на 12/10/2012.
12/10/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно лечението на деца в чужбина.
Писмен отговор на 12/10/2012.
11/01/2013
Питане към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването.
Отговорено в зала на 11/01/2013.
18/01/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изготвяне на проект за основен ремонт (рехабилитация) на участък от Автомагистрала "Тракия".
Отговорено в зала на 18/01/2013.
16/11/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно снабдяване с лекарствени продукти за онкоболни от страна на НЗОК.
Писмен отговор на 16/11/2012.
16/11/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно напускането на медицински специалисти от страната.
Писмен отговор на 16/11/2012.
25/01/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора.
Писмен отговор на 25/01/2013.
11/01/2013
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно обгазяване на Стара Загора.
Отговорено в зала на 11/01/2013.
01/02/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно обгазяване на Стара Загора в края на м. ноември.
Писмен отговор на 01/02/2013.
08/02/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението в района на с. Яна и с. Долни Богоров, Софийска област.
Писмен отговор на 08/02/2013.
08/03/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на държавни лечебни заведения за 2012 г..
Писмен отговор на 08/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС