Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
 • Дата на раждане : 08/02/1950 с. Илия, България
 • Професия: инженер;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
 • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: spas.panchev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Албания
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Ирак
  председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Либия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - КНДР
  председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  22/01/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно размера на директните плащания за площ и броя на земеделските производители, които ще ги получат.
  Отговорено в зала на 22/01/2010.
  12/02/2010
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно обгазяване на град Стара Загора.
  Отговорено в зала на 12/02/2010.
  11/06/2010
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно преустановяване на работата на радиопредаватели "Стара Загора 1" и "Стара Загора 2" на средни вълни.
  Отговорено в зала на 11/06/2010.
  02/07/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно възможността за продължаване на националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" след 01.07.2010 г..
  Писмен отговор на 02/07/2010.
  10/09/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отводнително-напоителна система "Беленската низина".
  Отговорено в зала на 10/09/2010.
  03/09/2010
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно бъдещето на "Интендантското обслужване" ЕАД.
  Отговорено в зала на 03/09/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно наличие на здравни грижи в Дома за временно настаняване на чужденци - Бусманци.
  Писмен отговор на 30/07/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно продажба на земи от Държавен фонд чрез поименни компенсационни бонове.
  Отговорено в зала на 12/11/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно спазването на стандарт "Стара планина".
  Отговорено в зала на 12/11/2010.
  03/12/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на необходими финансови средства за довършването на обект "Дом за стари хора" - гр. Гурково по микропроекти 1054, 1624 и 1830 в три етапа от Министерството на труда и социалната политика - "Социално инвестиционен фонд".
  Отговорено в зала на 03/12/2010.
  14/01/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно източване на средствата от мярка "Техническа помощ" по Програма за развитие на селските райони.
  Писмен отговор на 14/01/2011.
  14/01/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно акредитация на Държавен фонд "Земеделие".
  Писмен отговор на 14/01/2011.
  11/03/2011
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно състоянието на музея "Александър Стамболийски" - София.
  Отговорено в зала на 11/03/2011.
  25/03/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно защитата на потребителите, ползващи услуги на мобилни оператори в Република България.
  Отговорено в зала на 25/03/2011.
  29/07/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно ситуацията с шапа в Странджа.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  29/07/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изградената система за борба с градушките.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  29/07/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно срокове за дерогация за животновъдните ферми.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  02/09/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно заболявания от кучешка тения.
  Отговорено в зала на 02/09/2011.
  29/07/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно финансови санкции за плащанията на хектар обработваема площ.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  07/10/2011
  Питане към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно утилизацията на излишни боеприпаси.
  Отговорено в зала на 07/10/2011.
  16/09/2011
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно придобиване на българско гражданство.
  Писмен отговор на 16/09/2011.
  30/09/2011
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно закриване на посолството на Република България в Монголия.
  Писмен отговор на 30/09/2011.
  30/09/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно помощи, дарения и безвъзмездно получени суми от РДВР - Стара Загора.
  Писмен отговор на 30/09/2011.
  16/12/2011
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно осигурителни вноски на военнослужещите.
  Отговорено в зала на 16/12/2011.
  20/01/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно зелените мерки в новия програмен период.
  Писмен отговор на 20/01/2012.
  20/01/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно развитие на сектор "Животновъдство" за периода 2014-2020 г.
  Писмен отговор на 20/01/2012.
  20/01/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно преструктурирането в жп сектора и спирането на влакове, минаващи през обл. Стара Загора.
  Отговорено в зала на 20/01/2012.
  10/02/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно бъдещето на гара Николаево, обл. Стара Загора.
  Писмен отговор на 10/02/2012.
  17/02/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възможност за подпомагане на земеделски производители.
  Писмен отговор на 17/02/2012.
  16/03/2012
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно концесия за добив на строителни материали от находище "Трите чешми", общ. Първомай.
  Писмен отговор на 16/03/2012.
  04/05/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни, и изгаряне на предназначеното за унищожаване месокостно брашно.
  Писмен отговор на 04/05/2012.
  04/05/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно дърводобива в България и цените на дървения материал.
  Писмен отговор на 04/05/2012.
  06/07/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно дело срещу български гражданин в гръцкия съд.
  Писмен отговор на 06/07/2012.
  06/07/2012
  Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно концесия за добив на строителни материали от находище "Трите чешми" община Първомай.
  Писмен отговор на 06/07/2012.
  21/09/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно необходими действия за довършване и обзавеждане на Дом за стари хора - гр. Гурково, и Център за рехабилитация и дом за възрастни хора - гр. Николаево.
  Отговорено в зала на 21/09/2012.
  28/09/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно поет от министъра на земеделието и храните ангажимент.
  Писмен отговор на 28/09/2012.
  28/09/2012
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно възнагражденията в Министерството на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия.
  Отговорено в зала на 28/09/2012.
  26/10/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно преговори на "Кинтекс" АД с Министерството на отбраната на Индия.
  Писмен отговор на 26/10/2012.
  02/11/2012
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните след шапната епидемия в България.
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  16/11/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно критерии за конкурс на обществена поръчка по програма "Благотворителност".
  Отговорено в зала на 16/11/2012.
  07/12/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно качество и безопасност на предлаганите в търговската мрежа колбаси.
  Отговорено в зала на 07/12/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно доклад на Световна банка за глобалното затопляне.
  Отговорено в зала на 21/12/2012.
  11/01/2013
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно обгазяване на Стара Загора.
  Отговорено в зала на 11/01/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС