Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
  • Дата на раждане : 19/05/1962 Горна Оряховица, България
  • Професия: преподавател;
  • Избран(а) с политическа сила: "Ред, законност и справедливост" 4.13%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 38 НС;
  • E-mail: t.velikov@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Парламентарна група на Ред, законност и справедливост
зам.-председател на ПГ 14/07/2009 - 09/12/2009
Независими
член 09/12/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
зам.-председател 29/07/2009 - 10/12/2009
Група за приятелство България - Унгария
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/10/2009
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно действията на МТСП към фирмите-дистрибутори на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания.
Писмен отговор на 16/10/2009.
23/10/2009
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно малтретиране на граждани, заплахи с убийство и други незаконни действия, извършвани от ромска група, пребиваваща на ул."В.Главинов" № 4 в София.
Писмен отговор на 23/10/2009.
20/11/2009
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно забавяне на решенията на Разплащателната агенция по проектите от Програмата за развитие на селските райони, мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти".
Писмен отговор на 20/11/2009.
15/01/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно наличието на опасни и вредни вещества - замърсители в атмосферния въздух в региона на Стара Загора и задължението на държавата за осигуряване на здравословна среда за живот на българските граждани.
Писмен отговор на 15/01/2010.
15/01/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините, довели до многократното обгазяване на град Стара Загора през месец декември 2009 г.
Отговорено в зала на 15/01/2010.
12/02/2010
Питане към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно политиката на Министерството на отбраната за спазване на конкретно право на гражданите на Република България от Стара Загора и региона за здравословна среда за живот, във връзка с експлоатацията на Централния артилерийски полигон /ЦАТИП/ - "Змейово" и данни за конфликт на интереси и длъжностна несъвместимост на висши държавни служители в Министерството на отбраната в тази връзка.
Отговорено в зала на 12/02/2010.
05/02/2010
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на МВР за разработване на правила и осъществяване на контрол за спазване на регламента и правилата за автомобили, ползващи специален режим на движение.
Отговорено в зала на 05/02/2010.
05/02/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно наказание по Указа за борба с дребното хулиганство на съветник на Председателя на Народното събрание.
Писмен отговор на 05/02/2010.
12/02/2010
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите, касаеща принципите, прилагани при разрешаване на строителство в защитените територии на природен парк "Странджа".
Отговорено в зала на 12/02/2010.
26/02/2010
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на МВР във връзка с данни за крупни злоупотреби, извършени от т.нар. олигарси.
Отговорено в зала на 26/02/2010.
19/02/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството в областта на националната сигурност на Република България.
Отговорено в зала на 19/02/2010.
05/03/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно цялостната кадрова политика на правителството, свързана с налагане на лустрационни ограничения.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
05/03/2010
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно стратегията на Министерството на труда и социалната политика за справяне с безработицата.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
26/03/2010
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи във връзка с издаването на новите документи за самоличност.
Отговорено в зала на 26/03/2010.
14/05/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно упражняван ли е психически и материален тормоз от разследващите полицаи Цанко Близнаков и Илия Илиев от РПУ-Пазарджик спрямо г-н Димитър Георгиев Димитров от гр.Пазарджик.
Писмен отговор на 14/05/2010.
18/06/2010
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи спрямо исканията на протестиращите полицаи.
Отговорено в зала на 18/06/2010.
10/09/2010
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите по разпределението на държавната субсидия за политическите партии.
Отговорено в зала на 10/09/2010.
11/11/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно отоплението на училищата.
Писмен отговор на 11/11/2011.
11/11/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно новите учебници от І-ви до VІІІ-ми клас.
Писмен отговор на 11/11/2011.
11/11/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансовите ангажименти на държавата към частните дружества.
Писмен отговор на 11/11/2011.
30/03/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно въвеждане на по-високи изисквания за пожаробезопасност в обществения транспорт.
Отговорено в зала на 30/03/2012.
12/10/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно набиране и контрол при разходване на средствата от глобите, наложени чрез системите за автоматичен контрол на скоростта.
Отговорено в зала на 12/10/2012.
01/03/2013
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Отговорено в зала на 01/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС