Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
  • Дата на раждане : 03/07/1969 Търговище, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: Kardjaliev@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/10/2009
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно актуалното състояние и намеренията на правителството за летище "Търговище".
Отговорено в зала на 02/10/2009.
15/10/2010
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани.
Отговорено в зала на 15/10/2010.
12/11/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно поискана справка от Отдел "Противодействие на икономическата престъпност" при СДВР за евентуални действия, предприети от централата на ПП ДПС във връзка с изпратено отворено писмо от Висш мюсюлмански духовен съвет.
Отговорено в зала на 12/11/2010.
11/03/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно невъзможността да се завърши специализация по Обща медицина на лекарите в Република България.
Отговорено в зала на 11/03/2011.
18/03/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно ефектите от приложението на Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. при определянето на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (въпрос на същата тема е зададен от народния представител Мая Манолова).
Отговорено в зала на 18/03/2011.
15/04/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно жалба на Сдружение "Напредък-2008" /УРН 363525/, с. Овчарово, общ. Търговище.
Писмен отговор на 15/04/2011.
11/11/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно неизплатена субсидия по агроекологични плащания.
Писмен отговор на 11/11/2011.
27/01/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно забавяне на лечението в чужбина на хронично и тежко болно лице с прогресивен ход на заболяване.
Писмен отговор на 27/01/2012.
06/04/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно изясняване на обстоятелствата около смъртта на Сезгин Сечкин Иса дете на 3 години от гр. Исперих, Разградска област, ул. "Хр. Ботев" № 83.
Писмен отговор на 06/04/2012.
01/03/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно забавени трудови възнаграждения на работници и служители на "Напоителни системи" ЕООД, в клон "Долен Дунав".
Писмен отговор на 01/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС