Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
 • Дата на раждане : 03/07/1969 Търговище, България
 • Професия: лекар;
 • Езици: руски;турски;
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
 • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: Kardjaliev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  02/10/2009
  Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно актуалното състояние и намеренията на правителството за летище "Търговище".
  Отговорено в зала на 02/10/2009.
  15/10/2010
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани.
  Отговорено в зала на 15/10/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно поискана справка от Отдел "Противодействие на икономическата престъпност" при СДВР за евентуални действия, предприети от централата на ПП ДПС във връзка с изпратено отворено писмо от Висш мюсюлмански духовен съвет.
  Отговорено в зала на 12/11/2010.
  11/03/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно невъзможността да се завърши специализация по Обща медицина на лекарите в Република България.
  Отговорено в зала на 11/03/2011.
  18/03/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно ефектите от приложението на Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. при определянето на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (въпрос на същата тема е зададен от народния представител Мая Манолова).
  Отговорено в зала на 18/03/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно жалба на Сдружение "Напредък-2008" /УРН 363525/, с. Овчарово, общ. Търговище.
  Писмен отговор на 15/04/2011.
  11/11/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно неизплатена субсидия по агроекологични плащания.
  Писмен отговор на 11/11/2011.
  27/01/2012
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно забавяне на лечението в чужбина на хронично и тежко болно лице с прогресивен ход на заболяване.
  Писмен отговор на 27/01/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно изясняване на обстоятелствата около смъртта на Сезгин Сечкин Иса дете на 3 години от гр. Исперих, Разградска област, ул. "Хр. Ботев" № 83.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  01/03/2013
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно забавени трудови възнаграждения на работници и служители на "Напоителни системи" ЕООД, в клон "Долен Дунав".
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС