Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
  • Дата на раждане : 09/09/1943 Габрово, България
  • Професия: историк;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Партия "Атака" 9.36%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: bat_slavko@abv.bg,stanislav.stanilov@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Парламентарна група на партия Атака
зам.-председател на ПГ 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Армения
председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Гърция
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
25/09/2009
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно позицията на Министерството на културата към нарушения в резерват "Стария Несебър".
Отговорено в зала на 25/09/2009.
25/09/2009
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно нарушения в Национален Архитектурно-археологически резерват Дуросторум-Дръстър-Силистра.
Отговорено в зала на 25/09/2009.
30/10/2009
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно дом за възрастни с умствена изостаналост - Батак.
Писмен отговор на 30/10/2009.
23/10/2009
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно ситуацията в Център за специализирана полицейска подготовка - Пазарджик.
Отговорено в зала на 23/10/2009.
27/11/2009
Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно мерки на Министерството на образованието, младежта и науката по решаване на скандала с изгубените протоколи от изпити в пловдивския филиал на Техническия университет.
Отговорено в зала на 27/11/2009.
15/01/2010
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагане на изискване за осигуряване на български работници при изпълнението на обект "Автомагистрала Тракия /А-4/ Оризово - Бургас, участък Лот 2 "Стара Загора - Нова Загора", от км 210+100 до км 241+900".
Отговорено в зала на 15/01/2010.
05/02/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно криминално проявени лица, получили българско гражданство.
Отговорено в зала на 05/02/2010.
22/01/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно неспособността на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката да контролира спазването на законовия ред в българските висши училища.
Отговорено в зала на 22/01/2010.
30/04/2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно изготвянето на доклад за състоянието на националната сигурност на Република България.
Отговорено в зала на 30/04/2010.
30/04/2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно забавените проверки в закритото Министерство на извънредните ситуации.
Отговорено в зала на 30/04/2010.
02/07/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно гражданските договори в Министерство на образованието, младежта и науката.
Писмен отговор на 02/07/2010.
17/09/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно програма за опазване на груповия паметник на културата - Софийски централни гробища.
Писмен отговор на 17/09/2010.
17/09/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно невърната земеделска земя в землището на община Харманли.
Писмен отговор на 17/09/2010.
24/09/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно изпълнението на чл. 47 от Закона за народната просвета.
Писмен отговор на 24/09/2010.
08/10/2010
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно проблеми в Националния военно-исторически музей.
Писмен отговор на 08/10/2010.
25/02/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно съмнения за непрофесионално поведение на служители на МВР в гр.Хасково.
Писмен отговор на 25/02/2011.
19/03/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно нагласата на училищни ръководства да прикриват инциденти с ученици.
Отговорено в зала на 19/03/2011.
30/09/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно неграмотността на българските ученици според проучването на Европейската комисия, публикувано на 11.07.2011 г.
Писмен отговор на 30/09/2011.
04/11/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно участници в побой в квартал Модерно предградие в София, които не са задържани от полицията.
Отговорено в зала на 04/11/2011.
04/11/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно безвъзмездно прехвърляне на имоти - частна държавна собственост на връх Бузлуджа в собственост на Българската социалистическа партия.
Отговорено в зала на 04/11/2011.
02/12/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проектното финансиране чрез запазване на порочни практики във Фонд "Научни изследвания".
Отговорено в зала на 02/12/2011.
13/01/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно забавена проверка на сигнал за нарушения във Фонд "Научни изследвания".
Писмен отговор на 13/01/2012.
20/01/2012
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно преструктуриране на работата по изследване и опазване археологическото наследство на България.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
10/02/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно Декларация за неразпространение на служебна тайна в Техническия университет.
Отговорено в зала на 10/02/2012.
02/03/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности.
Писмен отговор на 02/03/2012.
24/02/2012
Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности.
Писмен отговор на 24/02/2012.
02/03/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности.
Писмен отговор на 02/03/2012.
02/03/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности.
Писмен отговор на 02/03/2012.
23/03/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно жалба на Симеон Вълков Йорданов от гр. Харманли до директора на Главна дирекция "Криминална полиция".
Писмен отговор на 23/03/2012.
04/05/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция във Фонд "Научни изследвания".
Отговорено в зала на 04/05/2012.
29/06/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно информация за радиоактивни води.
Писмен отговор на 29/06/2012.
15/06/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно обвинения в бездействие и прикриване на информация.
Отговорено в зала на 15/06/2012.
13/07/2012
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно изявления на директора на Дирекция "Вероизповедание".
Писмен отговор на 13/07/2012.
26/10/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно изпълнение на решение на Народното събрание на Република България от 08.04.2011 г.
Отговорено в зала на 26/10/2012.
08/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно закъснението на строежа на Автомагистрала "Хемус".
Отговорено в зала на 08/02/2013.
15/02/2013
Въпрос към Стефан Воденичаров, Министър на образованието, младежта и науката относно нарушения в реда за обучение и завършване в СОУ "Тодор Кирков", гр. Ловеч.
Писмен отговор на 15/02/2013.
01/02/2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно участието на Република България в регионална конференция за противодействие на кризи, свързани с природни бедствия.
Писмен отговор на 01/02/2013.
01/02/2013
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно опазване паметник на културата - летище Божурище.
Отговорено в зала на 01/02/2013.
15/02/2013
Въпрос към Стефан Воденичаров, Министър на образованието, младежта и науката относно изучаването на руски език в Република България.
Писмен отговор на 15/02/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС