Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ФАНИ ИВАНОВА ХРИСТОВА
ФАНИ ИВАНОВА ХРИСТОВА
 • Дата на раждане : 19/01/1970 Кърджали, България
 • Професия: юрист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
 • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: fani.hristova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 29/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Кувейт
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  02/12/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно ролята на държавните органи във връзка с осигуряване на правата на децата, съгласно чл. 9 от Конвенцията на ООН за правата на детето, ратифицирана с решение на ВНС от 11 април 1991 г..
  Отговорено в зала на 02/12/2011.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС