Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
  • Дата на раждане : 21/11/1955 Хасково, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС: 36 НС; 37 НС; 38 НС; 40 НС;
  • E-mail: h.bisserov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
зам.-председател на НС 14/07/2009 - 14/03/2013
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/07/2009
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 29/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Индия
председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
03/09/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проведен конкурс за директор на СОУ "Д-р Петър Берон", с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен.
Отговорено в зала на 03/09/2010.
03/09/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно упражнено полицейско насилие над невинни граждани в гр.Кърджали на 23 юли 2010 г. - 23.30 часа.
Отговорено в зала на 03/09/2010.
06/04/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно капитала на Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Шумен ООД.
Писмен отговор на 06/04/2012.
29/06/2012
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно процедура за ремонтни работи в Драматично-културен театър "Васил Друмев" - гр. Шумен.
Отговорено в зала на 29/06/2012.
20/07/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно някои назначения в Държавно горско стопанство - Върбица, обл. Шумен.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС