Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ
  • Дата на раждане : 20/05/1970 Ямбол, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: svetoslav.tonchev@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 29/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Афганистан
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Италия
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Пакистан
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Турция
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Мексико
председател 10/12/2011 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
30/07/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на необходимите средства за реконструкция на път ІІ-53 „граница с ОПУ Сливен – о.п. Ямбол – Победа – Челник – Тамарино – Войника – граница с ОПУ Бургас”, път ІІІ-536 „о.п. Ямбол – Роза – Ботево – Меден кладенец – Скалица – Овчи кладенец” и на път І-7 „Маршал – об.п. Ямбол – Лесово – граница с Р Турция.
Отговорено в зала на 30/07/2010.
23/03/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно изработването на Наредба съгласно чл. 24а от Закона за движението по пътищата.
Писмен отговор на 23/03/2012.
30/03/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изработването на наредба, съгласно чл. 24а от Закона за движение по пътищата.
Писмен отговор на 30/03/2012.
23/11/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Решението на Международния арбитражен съд в Париж към Международната търговска камара, по арбитражно дело № 15178/ЕС.
Писмен отговор на 23/11/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС