Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ
  • Дата на раждане : 02/09/1966 Габрово, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Ред, законност и справедливост" 4.13%;
  • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.terziyski@.parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 24/02/2010 - 14/03/2013
Независими
член 24/02/2010 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
03/12/2010
Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно реформата в научно-изследователските структури и висшите учебни заведения на държавна издръжка.
Отговорено в зала на 03/12/2010.
03/12/2010
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите по държавното финансиране на БАН и държавните университети.
Отговорено в зала на 03/12/2010.
10/12/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно цялостната политика на правителството в областта на науката.
Отговорено в зала на 10/12/2010.
21/09/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно двойни стандарти и груби нарушения при изменения и продължаване на разрешителни за водоползване и водовземани.
Писмен отговор на 21/09/2012.
30/11/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно договор между АЕЦ "Козлодуй" и гражданско сдружение в обществена полза.
Отговорено в зала на 30/11/2012.
12/10/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно липсата на официална информация за ПТП в района на гр. Враца.
Писмен отговор на 12/10/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС