Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
  • Дата на раждане : 20/07/1965 София, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 04/07/2012 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
14/09/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно актуализация на учебниците по история за ХІ клас.
Отговорено в зала на 14/09/2012.
19/10/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно реакция на Министерството на външните работи във връзка с непризнаването на български дипломи в Република Турция.
Отговорено в зала на 19/10/2012.
26/10/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно дипломи за висше образование.
Писмен отговор на 26/10/2012.
12/10/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно допълнително финансиране на общините.
Писмен отговор на 12/10/2012.
02/11/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансиране на Българската академия на науките.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
07/12/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно Оперативна програма "Наука и образование".
Писмен отговор на 07/12/2012.
15/02/2013
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно реакция на Министерството на външните работи, във връзка със ситуацията с българското православно богослужение в храм "Св. Св. Викентий и Анастасий" в Рим, Италия.
Отговорено в зала на 15/02/2013.
08/02/2013
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно българския военен контингент в Афганистан.
Писмен отговор на 08/02/2013.
01/03/2013
Въпрос към Стефан Воденичаров, Министър на образованието, младежта и науката относно заплатите на учителите.
Писмен отговор на 01/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС