Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
  • Дата на раждане : 29/05/1963 Враца, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: petya.avramova@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
член 11/09/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Португалия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/09/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно обявяване на част от републиканската пътна мрежа със статут "от национално значение".
Писмен отговор на 13/09/2013.
25/10/2013
Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно перспективата за реализация на проекта за нова железопътна линия Видин-София.
Отговорено в зала на 25/10/2013.
18/10/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно плановете на Министерството на регионалното развитие за изграждане на международен път Е-79 като четири лентов скоростен път от Видин до Ботевград.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
07/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно ограничението в броя на леглата за диагностичен и лечебен престой в Центровете за кожно-венерически заболявания, съгласно Закона за лечебните заведения.
Писмен отговор на 07/02/2014.
28/02/2014
Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно липса на достъп до цифрова ефирна телевизия.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политиката на правителството за овладяване на битовата престъпност на територията на област Враца.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
11/07/2014
Питане към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно финансиране на Център за асистирана репродукция.
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС