Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
 • Дата на раждане : 29/05/1963 Враца, България
 • Професия: инженер;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
 • Изборен район: 6-ВРАЦА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: petya.avramova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  член 11/09/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Португалия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/09/2013
  Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно обявяване на част от републиканската пътна мрежа със статут "от национално значение".
  Писмен отговор на 13/09/2013.
  25/10/2013
  Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно перспективата за реализация на проекта за нова железопътна линия Видин-София.
  Отговорено в зала на 25/10/2013.
  18/10/2013
  Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно плановете на Министерството на регионалното развитие за изграждане на международен път Е-79 като четири лентов скоростен път от Видин до Ботевград.
  Отговорено в зала на 18/10/2013.
  07/02/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно ограничението в броя на леглата за диагностичен и лечебен престой в Центровете за кожно-венерически заболявания, съгласно Закона за лечебните заведения.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  28/02/2014
  Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно липса на достъп до цифрова ефирна телевизия.
  Отговорено в зала на 28/02/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политиката на правителството за овладяване на битовата престъпност на територията на област Враца.
  Отговорено в зала на 28/02/2014.
  11/07/2014
  Питане към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно финансиране на Център за асистирана репродукция.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС