Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
 • Дата на раждане : 29/03/1964 Червен бряг, България
 • Професия: инженер;
 • Езици: английски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
 • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
 • Участие в предишно НС: 41 НС;
 • E-mail: plamen.petrov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  08/11/2013
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно предаването на архивни документи на бившата държавна сигурност, които са на съхранение в Министерството на правосъдието.
  Отговорено в зала на 08/11/2013.
  20/12/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно състоянието и промяната на криминалната обстановка в страната.
  Отговорено в зала на 20/12/2013.
  17/01/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно зачестил и нараснал ръст на противозаконно отнемане на автомобили.
  Отговорено в зала на 17/01/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС