Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ
СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ
  • Дата на раждане : 10/12/1970 Пловдив, България
  • Професия: управител;
  • Езици: английски;арабски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: semir.abumelih@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
член 11/09/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Ирак
председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/07/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти".
Писмен отговор на 19/07/2013.
11/10/2013
Питане към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансови отношения между България и страните от Лигата на арабските държави.
Писмен отговор на 11/10/2013.
11/10/2013
Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политики за опазване правата на гражданите и създаване на демократични условия за работа на медиите.
Отговорено в зала на 11/10/2013.
08/11/2013
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно осигуряване на права за получаване на висше образование на лицата със статут на бежанци на територията на Република България.
Писмен отговор на 08/11/2013.
22/11/2013
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно броя на бездомните лица на територията на Република България.
Отговорено в зала на 22/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно заграждения около сградата на Народното събрание на Република България.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно информация за присвояване на 12 000 евро от заместник-министъра на вътрешните работи Васил Маринов.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
25/07/2014
Питане към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване.
Писмен отговор на 25/07/2014.
07/02/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно изнесена информация от медиите за неправомерни действия през 2008 г. на началника на кабинета на министъра на вътрешните работи Георги Великов, в качеството му на служител на Държавна агенция "Национална сигурност".
Отговорено в зала на 07/02/2014.
21/03/2014
Питане към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия 2014 - 2020.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно национална здравна стратегия (2014-2020).
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия (2014-2020).
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия (2014-2020).
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия 2014 - 2020.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия (2014-2020).
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия (2014-2020).
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия 2014 - 2020.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия (2014 - 2020).
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия 2014 - 2020.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия (2014-2020).
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия (2014-2020).
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия (2014 - 2020).
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия 2014 - 2020.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия (2014-2020).
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия (2014 - 2020).
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия (2014 - 2020).
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия (2014 - 2020).
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/03/2014
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
21/03/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно рушаща се и опасна сграда, собственост на Министерството на правосъдието, в центъра на град Бургас.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно финансиране на част от лечението на деца, болни от диабет, с инсулинови помпи.
Писмен отговор на 28/02/2014.
14/03/2014
Въпрос към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно освобождаване на 150 служители на "Бургаски корабостроителници" АД и закриването на отрасъл, с традиции на територията на Бургаска област.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
13/06/2014
Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Бургас.
Отговорено в зала на 13/06/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно Национална здравна стратегия (2014-2020).
Писмен отговор на 28/02/2014.
13/06/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно реализация на Проект BG051Р0001-2.2.01 "По близо до работа", в обслужвания регион от Дирекция "Регионална служба по заетост" - гр. Бургас.
Писмен отговор на 13/06/2014.
06/06/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансови отношения между България и страните от Лигата на арабските държави.
Писмен отговор на 06/06/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно брой на откраднатите автомобили за 2012, 2013 и 2014 г., по месеци.
Писмен отговор на 11/07/2014.
06/06/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно среща с онкоболни в ТЕЛК в гр. Бургас.
Писмен отговор на 06/06/2014.
11/07/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно плащания на НЗОК.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Питане към Петър Чобанов, Министър на финансите относно размера на изплатените здравни осигуровки от физически лица, частни фирми и държавни учреждения за 2011, 2012, 2013 г.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно справка за броя на откраднатите автомобили на територията на СДВР - София за 2012, 2013 и 2014 г. по месеци.
Писмен отговор на 11/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС