Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
  • Дата на раждане : 09/06/1969 Горна Оряховица, България
  • Професия: финансист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: svetlana.angelova@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Йордания
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
18/10/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно намеренията на правителството за премахване данъчните облекчения за млади семейства с ипотечен кредит и възможността за въвеждане на семейното подоходно облагане.
Писмен отговор на 18/10/2013.
01/11/2013
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно намеренията на правителството за промени в пенсионната система.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
01/11/2013
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно мерките на правителството за увеличаването на заетостта.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
01/11/2013
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
24/01/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно драстично намаления брой заети лица по Националната програма "Асистенти на хора с увреждания" за 2014 г.
Отговорено в зала на 24/01/2014.
24/01/2014
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството за овладяване на растящата безработица от началото на 2014 г.
Отговорено в зала на 24/01/2014.
28/03/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на нови работни места по програми за заетост и обучение за лица от уязвимите групи.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
06/06/2014
Питане към Петър Стоянович, Министър на културата относно средствата, които държавата трябва да осигури за редовни археологически проучвания, съгласно Закона за културното наследство.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС