Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
 • Дата на раждане : 09/06/1969 Горна Оряховица, България
 • Професия: финансист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
 • Изборен район: 19-РУСЕ;
 • Участие в предишно НС: 41 НС;
 • E-mail: svetlana.angelova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Йордания
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  18/10/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно намеренията на правителството за премахване данъчните облекчения за млади семейства с ипотечен кредит и възможността за въвеждане на семейното подоходно облагане.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  01/11/2013
  Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно намеренията на правителството за промени в пенсионната система.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  01/11/2013
  Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно мерките на правителството за увеличаването на заетостта.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  01/11/2013
  Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  24/01/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно драстично намаления брой заети лица по Националната програма "Асистенти на хора с увреждания" за 2014 г.
  Отговорено в зала на 24/01/2014.
  24/01/2014
  Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството за овладяване на растящата безработица от началото на 2014 г.
  Отговорено в зала на 24/01/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на нови работни места по програми за заетост и обучение за лица от уязвимите групи.
  Отговорено в зала на 28/03/2014.
  06/06/2014
  Питане към Петър Стоянович, Министър на културата относно средствата, които държавата трябва да осигури за редовни археологически проучвания, съгласно Закона за културното наследство.
  Отговорено в зала на 06/06/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС