Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
  • Дата на раждане : 30/12/1978 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: stanislav.vladimirov@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/09/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно изграждането на ветропаркове "Орисол 1", "Орисол 2" и "Орисол 3", които ще бъдат построени в подножието на Витоша, по хълмовете на Голо бърдо и Конявска планина на територията на общините Перник и Радомир.
Писмен отговор на 13/09/2013.
18/10/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно непрекъснатото обгазяване на жителите на пернишкия кв. "Калкас" от шламохранилище "7-ми септември", собственост на "Топлофикация Перник".
Писмен отговор на 18/10/2013.
29/10/2013
Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно окончателното спиране на аналоговия телевизионен сигнал.
Писмен отговор на 29/10/2013.
15/11/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно състоянието на специализираната болница за долекуване и рехабилитация в Перник.
Писмен отговор на 15/11/2013.
29/11/2013
Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно пенсионирането на служители на МВР, които са прехвърлени във ведомството след закриване на Министерството на извънредните ситуации през 2009 г. и на ГД "Гражданска защита" 2011 г.
Писмен отговор на 29/11/2013.
20/12/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно път от кв. "Княжево" до "Даскалово"- с обща дължина 10, 685 км.
Писмен отговор на 20/12/2013.
28/02/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно разписанието на БДЖ "Пътни превози", влязло в сила на 15 декември 2013 г.
Писмен отговор на 28/02/2014.
21/03/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно рехабилитацията на язовир "Студена" по проект "Развитие на общинската инфраструктура".
Писмен отговор на 21/03/2014.
04/04/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно компенсиране на загубите на производителите на картофи, които пострадаха от сушата в областите Благоевград и Перник.
Писмен отговор на 04/04/2014.
25/07/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общините Перник, Радомир, Трън, Ковачевци и Земен.
Писмен отговор на 25/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС