Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
 • Дата на раждане : 30/12/1978 София, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;
 • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
 • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: stanislav.vladimirov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/09/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно изграждането на ветропаркове "Орисол 1", "Орисол 2" и "Орисол 3", които ще бъдат построени в подножието на Витоша, по хълмовете на Голо бърдо и Конявска планина на територията на общините Перник и Радомир.
  Писмен отговор на 13/09/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно непрекъснатото обгазяване на жителите на пернишкия кв. "Калкас" от шламохранилище "7-ми септември", собственост на "Топлофикация Перник".
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  29/10/2013
  Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно окончателното спиране на аналоговия телевизионен сигнал.
  Писмен отговор на 29/10/2013.
  15/11/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно състоянието на специализираната болница за долекуване и рехабилитация в Перник.
  Писмен отговор на 15/11/2013.
  29/11/2013
  Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно пенсионирането на служители на МВР, които са прехвърлени във ведомството след закриване на Министерството на извънредните ситуации през 2009 г. и на ГД "Гражданска защита" 2011 г.
  Писмен отговор на 29/11/2013.
  20/12/2013
  Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно път от кв. "Княжево" до "Даскалово"- с обща дължина 10, 685 км.
  Писмен отговор на 20/12/2013.
  28/02/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно разписанието на БДЖ "Пътни превози", влязло в сила на 15 декември 2013 г.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  21/03/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно рехабилитацията на язовир "Студена" по проект "Развитие на общинската инфраструктура".
  Писмен отговор на 21/03/2014.
  04/04/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно компенсиране на загубите на производителите на картофи, които пострадаха от сушата в областите Благоевград и Перник.
  Писмен отговор на 04/04/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общините Перник, Радомир, Трън, Ковачевци и Земен.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС