Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
  • Дата на раждане : 08/02/1950 с. Илия, България
  • Професия: инженер;икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: spas.panchev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Парламентарна група на Коалиция за България
зам.-председател на ПГ 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
член 19/06/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
ДЕЛЕГАЦИЯ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА НАТО
зам.-ръководител 03/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Алжир
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Индия
председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Ирак
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Йордания
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Кувейт
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Либия
председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Пакистан
зам.-председател 17/10/2013 - 23/01/2014
Група за приятелство България - Тайланд
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
21/06/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери".
Отговорено в зала на 21/06/2013.
05/07/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно издаване на дубликати на удостоверения за признаване образованието на гръцки студенти.
Писмен отговор на 05/07/2013.
08/11/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно тоталната забрана за тютюнопушене.
Писмен отговор на 08/11/2013.
08/11/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно тоталната забрана за тютюнопушене.
Писмен отговор на 08/11/2013.
13/12/2013
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно функциониране на посолството на България в Република Ирак.
Писмен отговор на 13/12/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС