Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА
СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА
  • Дата на раждане : 03/10/1966 Сливен, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: snezhina.madzharova@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 11/09/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/10/2013
Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политики за опазване правата на гражданите и създаване на демократични условия за работа на медиите.
Отговорено в зала на 11/10/2013.
20/12/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждане на автомагистрала "Тракия", Оризово - Бургас - ЛОТ 5 Карнобат - пътен възел "Бургас-запад", от км. 325+280 до км. 360-568.
Отговорено в зала на 20/12/2013.
29/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно заграждения около сградата на Народното събрание на Република България.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно информация за присвояване на 12 000 евро от заместник-министъра на вътрешните работи Васил Маринов.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
13/12/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно назначаване на ръководител на съдиите по вписвания в района на Софийски районен съд.
Отговорено в зала на 13/12/2013.
13/12/2013
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката по децентрализация на държавните органи и институции в Република България.
Отговорено в зала на 13/12/2013.
21/03/2014
Питане към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
28/03/2014
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
14/03/2014
Въпрос към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно освобождаване на 150 служители на "Бургаски корабостроителници" АД и закриването на отрасъл, с традиции на територията на Бургаска област.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
25/07/2014
Питане към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно политиката на правителството на Република България по нерешените имуществени въпроси между РБългария и РТурция, касаещи имотите на наследниците на бежанците от Източна Тракия.
Писмен отговор на 25/07/2014.
11/04/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изплащане на обезщетение на собственика на имот № 166021 по КВС на землището на гр.Карнобат, както и на други собственици на имоти, в незавършената процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, засегнати от АМ "Тракия" ЛОТ 5 Карнобат ПВ "Бургас-запад", подобект "Югозападен обход на гр.Карнобат".
Писмен отговор на 11/04/2014.
13/06/2014
Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Бургас.
Отговорено в зала на 13/06/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС