Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТАНЮ ХРИСТОВ КИРЯКОВ
ТАНЮ ХРИСТОВ КИРЯКОВ
  • Дата на раждане : 02/03/1963 Русе, България
  • Професия: треньор;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: tanyu.kiriakov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
член 19/06/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
01/11/2013
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно преобразуването на търговско дружество "Национална спортна база" - ЕАД.
Писмен отговор на 01/11/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС