Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ
СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ
 • Дата на раждане : 19/06/1977 София, България
 • Професия: преподавател;икономист;
 • Езици: английски;френски;руски;сърбо-хърватски;
 • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
 • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: strahil.angelov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Сирия
  председател 17/10/2013 - 28/01/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  29/10/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  29/10/2013
  Питане към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти.
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  29/10/2013
  Питане към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж..
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно агломерации без достъп до европейско финансиране.
  Отговорено в зала на 11/10/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно състоянието на конна база "Хан Аспарух" - гр. София.
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно състоянието на Паметник "Цар Освободител".
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  25/10/2013
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно таксите, които се плащат въпреки действащият публичен регистър.
  Писмен отговор на 25/10/2013.
  25/10/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно финансовите награди на служители от МВР, положили извънреден труд.
  Писмен отговор на 25/10/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно преобразуването на търговско дружество "Национална спортна база" - ЕАД.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  22/11/2013
  Питане към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г.
  Отговорено в зала на 22/11/2013.
  22/11/2013
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно състоянието на двустранните отношения между Република България и Сирийската Арабска Република в контекста на бежанския натиск към България.
  Писмен отговор на 22/11/2013.
  22/11/2013
  Питане към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г.
  Отговорено в зала на 22/11/2013.
  24/01/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно изтичащ период на допустимост на разходи 2007 г. - 2013 г. и съществуващ риск от неизпълнение на дейностите.
  Отговорено в зала на 24/01/2014.
  04/04/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно временно прекъсване на плащанията по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.
  Писмен отговор на 04/04/2014.
  31/01/2014
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно изказването на Реджеп Таийп Ердоган.
  Писмен отговор на 31/01/2014.
  24/01/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно оскверняване на паметника на братята Евлоги и Христо Георгиеви в град Карлово.
  Писмен отговор на 24/01/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансовото състояние на "Летище София " ЕАД.
  Отговорено в зала на 28/03/2014.
  11/04/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно финансовите отношения между Република България и Сирийската арабска република.
  Писмен отговор на 11/04/2014.
  04/04/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г".
  Писмен отговор на 04/04/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно статус на "големи проекти" по Оперативна програма "Околна среда".
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  21/03/2014
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно обезщетение на тракийските бежанци от 1913 г.
  Писмен отговор на 21/03/2014.
  06/06/2014
  Питане към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно промени в Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.
  Писмен отговор на 06/06/2014.
  Питане към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно финансови корекции по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.".
  Писмен отговор на .
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС