Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
  • Дата на раждане : 03/07/1969 Търговище, България
  • Професия: лекар;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: Kardjaliev@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Парламентарна група на Движение за права и свободи
зам.-председател на ПГ 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
05/07/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно определяне на облагаемия доход на регистрирани земеделски производители.
Писмен отговор на 05/07/2013.
18/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно лошо експлоатационно състояние на път I-4, София-Варна ( Е-772), в няколко участъка на обл. Търговище.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно лошо експлоатационно състояние на път ІІІ - 4009, Търговище - Лиляк - Долна Кабда, от км. 0+000 до км. 7+220.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
29/10/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг", по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С085/29.12.2008 г.
Отговорено в зала на 29/10/2013.
01/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно земеделски казус в района на с. Змейно, община Омуртаг, област Търговище.
Писмен отговор на 01/11/2013.
08/11/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно административен проблем при лечение на малигнена меланома.
Писмен отговор на 08/11/2013.
30/05/2014
Питане към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно становище на Министерството на външните работи, във връзка с присъединяването на Република България към Конвенция № 210 на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция).
Писмен отговор на 30/05/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС