Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
 • Дата на раждане : 03/07/1969 Търговище, България
 • Професия: лекар;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
 • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
 • Участие в предишно НС: 41 НС;
 • E-mail: Kardjaliev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Парламентарна група на Движение за права и свободи
  зам.-председател на ПГ 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  05/07/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно определяне на облагаемия доход на регистрирани земеделски производители.
  Писмен отговор на 05/07/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно лошо експлоатационно състояние на път I-4, София-Варна ( Е-772), в няколко участъка на обл. Търговище.
  Отговорено в зала на 18/10/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно лошо експлоатационно състояние на път ІІІ - 4009, Търговище - Лиляк - Долна Кабда, от км. 0+000 до км. 7+220.
  Отговорено в зала на 18/10/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг", по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С085/29.12.2008 г.
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно земеделски казус в района на с. Змейно, община Омуртаг, област Търговище.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно административен проблем при лечение на малигнена меланома.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  30/05/2014
  Питане към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно становище на Министерството на външните работи, във връзка с присъединяването на Република България към Конвенция № 210 на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция).
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС