Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ
АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ
  • Дата на раждане : 07/06/1963 Гоце Делчев, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: гръцки;
  • Избран(а) с политическа сила: Коалиция "Обединени Демократични Сили" 8.44%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 7 ВНС; 36 НС; 38 НС; 39 НС;
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 11/07/2005 - 25/06/2009
Независими
член 29/11/2005 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС