Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
  • Дата на раждане : 05/08/1967 Панагюрище, България
  • Професия: инженер;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: hristo.kaloyanov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
20/12/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно състоянието на Път ІІІ-801 София - Поибрене - Панагюрище.
Отговорено в зала на 20/12/2013.
13/12/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно опазването на пчелите и пчелните семейства при провеждане на растителнозащитни дейности.
Писмен отговор на 13/12/2013.
28/02/2014
Въпрос към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката и приоритетите на правителството в сферата на регионалното развитие и инвестиционното проектиране.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно основни функции и отговорности на МИП свързани с изработването на кадастрални карти на територията на Република България.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно какви мерки са редприети за нормативното регулиране на незаконните строежи.
Писмен отговор на 28/02/2014.
11/04/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв.
Отговорено в зала на 11/04/2014.
30/05/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно задължението на бюрата по труда да откриват дебитни карти в Корпоративна банка на безработните, които се обучават и наемат по различни мерки и програми.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно полицейски произвол.
Отговорено в зала на 30/05/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС