Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
 • Дата на раждане : 05/08/1967 Панагюрище, България
 • Професия: инженер;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
 • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: hristo.kaloyanov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  20/12/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно състоянието на Път ІІІ-801 София - Поибрене - Панагюрище.
  Отговорено в зала на 20/12/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно опазването на пчелите и пчелните семейства при провеждане на растителнозащитни дейности.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  28/02/2014
  Въпрос към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката и приоритетите на правителството в сферата на регионалното развитие и инвестиционното проектиране.
  Отговорено в зала на 28/02/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно основни функции и отговорности на МИП свързани с изработването на кадастрални карти на територията на Република България.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно какви мерки са редприети за нормативното регулиране на незаконните строежи.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  11/04/2014
  Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв.
  Отговорено в зала на 11/04/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно задължението на бюрата по труда да откриват дебитни карти в Корпоративна банка на безработните, които се обучават и наемат по различни мерки и програми.
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно полицейски произвол.
  Отговорено в зала на 30/05/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС